מחשבון מנעולי תליה

מחשבון מנעולי תליה מבוסס על מידות המנעול לפי האיור להלן.

בסיס הנתונים: מידות מנעולי רתק, פליז, קומבינציה ועוד.

יש להזין לפחות נתון אחד כדי לקבל תוצאות. ככל שהמיקוד יותר מדויק כך התוצאות יותר מדויקות.

נמליץ לכם לעיין במדריך מקצועי למנעולי תליה.

מצא מנעול!
W
H
D