בית/מילון מונחים/
חור ציר ידית

חור ציר ידית

לשונית הטריקה של המנעול החבוי מונעת על ידי סיבוב חור ציר הידית ולכן יש להתקין ציר במידות מדויקות

מיקום חור ציר מרובע

ישנן 6 מידות לצירים בדלתות בישראל וזאת כמפורט בטבלה להלן :

סוג צירסוג מנעול חבויהערות
ציר 9 ממ מנעול חבוי לדלת אש
ציר 9 ממ מפוצלמנעול חבוי panicשילוב התקני panic
ציר 8 מממנעול חבוי כללי
ציר 8/9 ממ מפוצלמנעול חבוי panicשילוב התקני panic
ציר 5 מממנעול חבוי תפוס פנוימפעיל בריח
ציר 6 מממנעול חבוי תפוס פנוימפעיל בריח