מרכז ציר A


המרחק בין מרכז חור ציר ידית למרכז חור צילינדר מוגדר כמידת A למנעולים חבויים עם לשונית טריקה.

מרכז ציר A

מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים
72,85,90 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים לדלתות פנים
85,90,96 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים לדלתות פלדה
65 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים לדלתות אש
72 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים לדלתות עם ידיות בהלה
72,92,85 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים מגנטים לדלתות פנים
85,90,96 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים לשערי ברזל ודלתות אלומיניום
85 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים תפוס פנוי
90,96 מ"מ
מה הן מידות ה-A הנפוצות במנעולים חבויים צרים פאניק
92 מ"מ, 72 מ"מ
מאמרים