ציר מרובע למנעול חבוי


קומפקט, סרן, ציר הפעלה

ציר הפעלה למנעול חבוי המפעיל את לשונית הטריקה ואת הידיות הנעות בהינף אחד. הציר עובד דרך חור ציר הידית ומחובר לידיות הנעות על ידי בורג הלן.

ציר מרובע למנעול חבוי


מהן מידות ציר מנעול חבוי הנפוצים
רוב הנעולים החבויים בדלתות פנים והחוץ כולל דלתות הפלדה, המתכת והאלומיניום מונעים עם ציר מרובע 8 מ"מ
מהן מידות ציר למנעולי אש ופאניק
9 מ"מ או 9 מ"מ מפוצל
מהן מידות ציר תפוס פנוי
5 או 6 מ"מ
מהו אורך הציר
אורך הציר הוא העובי בקירוב של עובי הדלת בתוספת של 2 מ"מ
מהו ציר מחורץ
ציר אשר בקצהו יש חריץ כדי לתפוס את בורד ההלן של הידית
מהו ציר מפוצל
ציר שמפוצל בין 2 חלקיו כדי להניע מנעול חבוי בתפקודים שונים. נפוץ לשימוש במנעולים חבויים פאניק
מוצרים
מאמרים