בית / מילון מונחים / ציר למנעול חבוי

ציר למנעול חבוי

ציר הפעלה למנעולים חבויים מפעיל את לשונית הטריקה ואת הידיות הנעות בהינף אחד

הציר עובד דרך חור ציר הידית ומחובר לידיות הנעות על ידי בורג הלן

כינוי נוסף לציר : קומפקט | סרן 

מידות צירים להפעלת ידיות בישראל 

סוג צירסוג מנעול חבויהערות
ציר 9 ממ מנעול חבוי לדלת אש
ציר 9 ממ מפוצלמנעול חבוי panicשילוב התקני panic
ציר 8 מממנעול חבוי כללי
ציר 8/9 ממ מפוצלמנעול חבוי panicשילוב התקני panic
ציר 5 ממ *מנעול חבוי תפוס פנוימפעיל בריח
ציר 6 מממנעול חבוי תפוס פנוימפעיל בריח