בית / מילון מונחים / חור ציר ידית

חור ציר ידית

לשונית הטריקה של המנעול החבוי מונעת על ידי סיבוב חור ציר הידית ולכן יש להתקין ציר במידות מדויקות

מיקום חור ציר מרובע

ישנן 6 מידות לצירים בדלתות בישראל וזאת כמפורט בטבלה להלן :

סוג ציר סוג מנעול חבוי הערות
ציר 9 ממ  מנעול חבוי לדלת אש
ציר 9 ממ מפוצל מנעול חבוי panic שילוב התקני panic
ציר 8 ממ מנעול חבוי כללי
ציר 8/9 ממ מפוצל מנעול חבוי panic שילוב התקני panic
ציר 5 ממ מנעול חבוי תפוס פנוי מפעיל בריח
ציר 6 ממ מנעול חבוי תפוס פנוי מפעיל בריח