בית / מילון מונחים / צילינדר מפתח קבוע | single cylinder

צילינדר מפתח קבוע | single cylinder

בצילינדר מפתח קבוע קיים מפתח מובנה וקבוע בצידו האחד של הצילינדר בצורת כפתור knob שלא ניתן להוציאו מהצילינדר וכניסת המפתח היא רק מצד אחד של הצילינדר

יש להתקין את הצילינדר כאשר המפתח הקבוע ממוקם בתוך הבית

אין להתקין צילינדר זה בדלתות מחלונות זכוכית או דלתות עם גישה ידנית לכפתור הצילינדר

המלצות גורמי הבטיחות היא להתקין בדירות המגורים צילינדר עם מפתח קבוע 

כינויים  ; צילינדר פרפר | צילינדר כפתור | single-cylinder | knob-cylinder | צילינדר מפתח קבוע | צילינדר חד צדדי |