בית / בלוג Lock / כספות / הנחיות משטרת ישראל לאחסון מעל 20 כלי נשק

הנחיות משטרת ישראל לאחסון מעל 20 כלי נשק

אחסון כלי נשק

הנחיות משטרת ישראל – מפרט 90.92

כללי – הנחיות משטרת ישראל לאחסון עד 20 כלי נשק

1.1 ניתן להחזיק נשק במחסן נשק שהוכשר לכך, ע”ג מדפים, כנות או ווי תליה, ללא הזדקקות לארון או כספת.
1.2 מחסן הנשק ישמש אך ורק לאחזקת נשק ולטיפול בו.

הגדרות

2.1  מקום אחסנת נשק – הינו מבנה או חדר אשר נועד לאחסנה קבועה של מספר כלי נשק ועומד בקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.
2.2 מערכת אזעקה – מערכת העומדת בתו תקן 1337 על כל חלקיו.

דרישות המבנה

3.1  מבנה שיתאים בגודלו לסוגי כלי הירייה שיאוחסנו בו אך לא פחות מ- 2x2x2 מטר.
3.2  הקירות, הגג והרצפה ייבנו מבטון מזוין ב-300 בעובי 20 ס”מ.
3.3 במידה ומחסן הנשק אינו יכול לעמוד בקירות בטון, עפ”י חו”ד מהנדס בניין / הנדסאי בניין – ניתן לבצע חיפוי של פח פלדה בעובי 3 מ”מ לפחות מתקרה עד רצפה בחפיפה.
3.4  המבנה יימצא במרכז העסק.

כניסה למחסן הנשק

4 .הכניסה למחסן הנשק
4.1 לכל מחסן יילקחו מידות מדויקות של הדלת אך לא פחות מ- 200×70 ס”מ.
4.2 הדלת בנויה משתי פלטות פלדה בעובי 12 מ”מ כ”א מחוברות ביחד  סה”כ עובי 24 מ”מ
4.3  מסגרת ברזל זווית 40×40 מ”מ.
4.4 שני צירים חיצוניים מאסיביים מותאמים למשקל הדלת ומרותכים למשקוף ולדלת.
4.5  שמונה בריחים בקוטר 30 מ”מ כל אחד 4 קבועים בצד הצירים ו-4 ניידים בצד המשקוף, הבריחים יהיו במרחקים שווים ביניהם.
4.6  הסטת הבריחים הניידים תעשה בעזרת ידית חיצונית.
4.7 פח פלדה בעובי 3 מ”מ יכסה את חלל הדלת מבפנים ויחובר עם ברגים למסגרת.

משקוף

5.1 משקוף בנוי מפח פלדה מכופף בעובי 5 מ”מ עם מדרגה בגובה 30 מ”מ ובעומק 24 מ”מ בהתאם למבנה הדלת. מסביב לדלת כולל הרצפה

5.2  במצב סגירה, הדלת לא תבלוט מן המשקוף והרווח בין הדלת והמשקוף מסביב לא יעלה על 1 מ”מ.
5.3  המשקוף חובק את קיר הבטון ומעוגן לתוכו ב-3 עוגנים מאסיביים מהצדדים וב-2 עוגנים מלמטה ומלמעלה, סה”כ 10 עוגנים. העוגן יכול להיות בורג פלדה בקוטר 20 מ”מ מרותךלמשקוף ובאורך של לפחות 25 ס”מ.

נעילה

6.2  הנעילה מתבצעת בעזרת 8 בריחים כנ”ל. הבריחים נמצאים בחלל הדלת כאשר 4 מהם קבועים ו-4 מוסטים בעזרת ידית חיצונית. הבריחים יותקנו במרחקים שווים ביניהם. חדירת הבריחים לתוך המשקוף תהיה לפחות 20 מ”מ. נעילת מנעולי הקומבינציה והקרומר גורמת לנצרת ידית ההסטה של 4 הבריחים הניידים. קופסאות מנעולי הקומבינציה והקרומר מחוברות אל הפלטה בעובי 12 מ”מ -הפנימית- הדלת נפתחת כלפי חוץ

פתחי אוורור

פתחי אוורור במבנה ייקבעו מתחת לתקרה, הפתחים יהיו במרחק של 1 מטר אחד מהשני בצורת עיגולים בקוטר 7 ס”מ.

מערכת אזעקה

8.1 חדר הנשק יוגן באמצעות מערכת אזעקה שנבנתה בהתאם לתו תקן 1337 .המערכת תחובר עם גלאים מתאימים -חום, פתיחה וזעזועים- לדלת החדר וכן יותקן גלאי נפח פינתי או תקרתי להגנת חלל חדר הנשק.
8.2 מערכת האזעקה תהיה מחוברת באמצעות חייגן קולי אוטומטי למוקד על פי פריט 4.9 ובעל חיבור קווי ואלחוטי / סלולרי.
8.3 מערכת האזעקה תתוקן על דרישות תקן 1337 חלק 2.


הערות

מומלץ להתייעץ עם מנעולן מצוות העובדים שלנו לקבל ייעוץ מקדים

יש לשלוח לרז מנעולים את דרישות המשטרה כפי שהם מתייחסים למבנה.

אין להסתמך על הנוהל כנוהל מחייב וייתכן שחלו שינויים מאז פרסומו.

ראוי לציין כי התנאים הוחמרו וזאת בהתאם לתנאי השטח

רז מנעולים
המאמר נכתב ע"י צוות עובדי רז מנעולים. אין להעתיק טקסט ו / או צילומים ללא אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות לרז מנעולים.
נשמח לקבל הערות / הארות למייל [email protected] או ב WhatsApp או בתגובות למאמר הזה.
0 תגובות...

השאירו תגובה