בית/מילון מונחים/
מנעול חבוי לדלת אש

מנעול חבוי לדלת אש

מנעול חבוי לדלת אש | fire door lock מיועד להתקנה בדלתות אש או דלתות עם יציאת חירום במקרי בהלה panic .

המנעול מורכב כולו מרכיבים לא דליקים ולשונית טריקה לא ניתנת לשינוי

חור ציר ידית של המנעול הוא 9 מ”מ והוא מופעל באמצעות ציר 9 מ”מ מרובע  או ציר 9 מ”מ מפוצל