בית / בלוג Lock / מנעולים חשמלים / סרט חזית מנעול חבוי חשמלי

סרט חזית מנעול חבוי חשמלי

סרט חזית מנעול חבוי חשמלי

מנעול חבוי חשמלי מתקינים בתוך משקוף הדלת מול מנעול חבוי מכני וזאת באמצעות סרט חזית הבנוי מפלטת ברזל מלבנית וצרה המקבע את המנעול לתוך המשקוף. סרט החזית מכונה גם נגדי או זווית התקנה.

סרט חזית למנעול חבוי חשמלי

סרט החזית מובנה עם 2 פינויים/פתחים מלבניים. הפתח הראשון העליון מקבע את גוף המנעול החשמלי מול לשונית הטריקה של המנעול המכני. והפתח השני מקבל את בריח/י המנעול החבוי המכני.

התקנת סרט החזית תלויה בסוג הדלת בה מתקינים את המנעול החשמלי ויש שוני בין סוגי סרט החזית במשקופי אלומיניום ועץ אשר מתקינים בהם סרט חזית ישרה לבין התקנת זווית ייחודית למשקופי דלתות פלדה.

מידות מרכזי החורים של התקנת המנעול החשמלי לסרט החזית/זוויתן הוא 52.5 מ”מ

כל המשקופים צריכים להיות משקופי פלץ’

סרט חזית ישרה

במשקופי עץ /מתכות מתקינים סרט חזית שבנוי מפלטת ברזל מלבנית וצרה במידות של 250/25/3 מ”מ. הפלטה מקבעת את המנעול לתוך המשקוף.

כינויים נוספים : נגדי או זווית התקנה

סרט החזית לא מתאים להתקנה מול מנעולים חשמליים של ידיות בהלה, דלתות פלדה ומידות חריגות.

סרט החזית מתאים להתקנה מול מנעולים חבויים חשמליים עם מידות מרכזי חורים להתקנה של52.5 מ”מ וזאת בהתאם למידות בטבלה להלן:

סוג מנעולגובה Hעומק Dרוחב W
סימטרי752820
סימטרי צר672816.5
לא סימטרי902820
לא סימטרי צר902816.5
טבלת מידות מלעות מנעול חבוי חשמלי סטנדרטי
  • המידות במ”מ ויכולות להיות עם סטייה של עד 1 מ”מ לכל צלע.

זווית למשקופי דלתות פלדה

התקנת מנעול חבוי חשמלי בדלתות פלדה מתבצעת באמצעות התקנת זווית ייחודית למשקופי דלתות פלדה.

הרווח הקצר כ 11 מ”מ בין לשונית הטריקה לבין 4 הבריחים הצידיים מחייב אותנו להתקין מנעול חשמלי במידות צרות.

יש לשים לב שהחיווט של המנעול החשמלי לא יפריע להתקנת המנעול והזוויתן.

יש לבחור צד זוית של ימין או שמאל בהתאם למיקום צירי הדלת.

שאלות נפוצות
מה זה סרט חזית מנעול חבוי חשמלי
פלטת ברזל מלבנית המקבעת את המנעול לתוך המשקוף. סרט החזית מכונה גם נגדי או זווית התקנה.
לאילו משקופים סרט חזית ישרה מתאים להתקנה
משקופים מסוג פלץ' של דלתות עץ,ברזל ואלומיניום ופלדה - פלדלת
איזה זווית יש להתקין במשקופי דלתות פלדה
זווית ברזל מגולוון ולא צבוע עם מידות חיתוך מיוחדות ומותאמות לדלתות פלדה. יש לבחור צד ימין או שמאל בהתאם לצירי הדלת
רז מנעולים
המאמר נכתב ע"י צוות עובדי רז מנעולים. אין להעתיק טקסט ו / או צילומים ללא אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות לרז מנעולים.
נשמח לקבל הערות / הארות למייל [email protected] או ב WhatsApp או בתגובות למאמר הזה.
0 תגובות...
כתיבת תגובה