בית / בלוג Lock / כספות / הנחיות משטרת ישראל לאחסון עד 20 כלי נשק – מפרט 90.91

הנחיות משטרת ישראל לאחסון עד 20 כלי נשק – מפרט 90.91

אחסון כלי נשק
1 .כללי

1.1 ניתן להחזיק עד 20 כלי ירייה בחדר המשמש לאחזקת נשק בלבד.
1.2 החדר יהיה בנוי מבטון ב-300 עובי 20 ס"מ.
1.3 דלת הכניסה לחדר תהיה עמידה כנגד פריצה קרה 15 דקות לפי תקן משרד החוץ.

2 .הגדרות
2.1  מקום אחסנת נשק – הינו מבנה או חדר אשר נועד לאחסנה קבועה של מספר כלי נשק ועומד בקריטריונים שנקבעו על ידי משטרת ישראל.
2.2 ארון / כספת נשק – הינו ארון / כספת שבו ניתן לאחסן מספר כלי נשק ומבנהו מחוזק וממוגן על פי דרישות משטרת ישראל.
2.3 מערכת אזעקה – מערכת העומדת בתו תקן 1337 על כל חלקיו.

3 .מבנה הארון / כספת לאחסון הנשק
הנשק יהיה בכספת שנבנתה בהתאם למפרט כספת לאחסון נשק 40.7.

4 .דרישות המבנה
4.1  מבנה שיתאים בגודלו לסוגי כלי הירייה שיאוחסנו בו אך לא פחות מ- 2X2X2 מטר.
4.2  הקירות ייבנו מבטון מזוין ב-300 בעובי 20 ס"מ או קיר בלוקים 20 ס"מ ממולא בטון ב-300.
4.3 התקרה והרצפה תהיה מבטון ב-300 בעובי 20 ס"מ לפחות.
4.4 במידה ומחסן הנשק אינו יכול לעמוד בקירות בטון או בלוק ממולא בבטון, עפ"י חוו"ד מהנדס בניין / הנדסאי בניין – ניתן לבצע חיפוי של פח פלדה בעובי 3 מ"מ לפחות מתקרה עד רצפה בחפיפה.
4.5 המבנה יימצא במרכז המפעל / המוסד / העסק ככל שניתן.

5 .מערכת אזעקה
5.1  ארון הנשק והחדר בו הוא נמצא יוגנו באמצעות מערכת אזעקה שנבנתה לפי תקן ישראלי .1337
5.2  המערכת תחובר באמצעות גלאים העומדים בתקן ישראלי. לדלת הכניסה לחדר יחובר גלאי מיקרו מפסק. לדלת ולחלל החדר גלאי נפח לארון הנשק )גלאי מיקרו מפסק וגלאי חום(.
5.3  מערכת אזעקה תחובר למוקד אבטחה באופן קווי ואלחוטי / סלולרי.
5.4  ההתקנה תעמוד בדרישות תקן ישראלי 1337 חלק 2.

רז מנעולים
המאמר נכתב ע"י צוות עובדי רז מנעולים. אין להעתיק טקסט ו / או צילומים ללא אישור בכתב ומראש. כל הזכויות שמורות לרז מנעולים.
נשמח לקבל הערות / הארות למייל [email protected] או ב WhatsApp או בתגובות למאמר הזה.
0 תגובות...
כתיבת תגובה